OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(platné od 1. ledna 2021)

Všechny fotografie a videa (dále jako Dílo) jsou předmětem autorského práva a majetkem autora (dále jako Zhotovitel). Nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu Zhotovitele. Osoby, které si u Zhotovitele objednaly služby (dále jako Objednatel) mohou fotografie a videa používat pouze pro svou nekomerční osobní prezentaci.


Objednáním našich služeb automaticky souhlasíte s těmito podmínkami:


1. Cena za objednané služby je splatná ihned po skončení focení/natáčení.
2. Digitální negativy „RAW“ a nesestříhané filmové záběry neposkytujeme.
3. Finální snímky jsou autorským výběrem Zhotovitele.
4. Dílo je zakázáno jakkoliv upravovat nebo předělávat.
5. Při zveřejňování Díla je Objednatel povinen uvádět Zhotovitele jako autora.


SVATEBNÍ PRODUKCE

1. Objednatel má právo Zhotovitele kdykoliv požádat o pořízení jakéhokoliv snímku.
2. Pokud má Objednatel požadavek na zvláštní druh nebo obsah fotografování, je o něm povinen Zhotovitele včas informovat.
3. Objednatel je povinen Zhotoviteli na celý den zajistit občerstvení. Pokud Objednatel toto nezajistí, Zhotovitel má nárok na 1 hodinu volna v době, kterou si sám určí.
4. Zhotovitel si vyhrazuje právo být na svatbě jediným fotografem a/nebo kameramanem. Druhý fotograf/kameraman je možný pouze po předchozí domluvě.
5. Zhotovitel není odpovědný za sníženou kvalitu Díla způsobenou špatným počasím, osvětlením, anebo v případě, že mu budou ze strany hostů kladeny překážky (především hosté fotící na telefony a jiná zařízení).


FOCENÍ PORTRÉTŮ

1. Nedostavíte-li se na dohodnuté focení do 30 minut od dohodnutého času bez předchozí omluvy, služba se ruší (pokud byl zaplacen rezervační poplatek, propadá).
2. Jestliže focení neprobíhá podle plánu z důvodů, které nemohu ovlivnit (např. nespolupracující dítě, špatné počasí atp.), lze se domluvit na náhradním termínu a doplacení adekvátní částky za vynaložené úsilí a čas navíc, nebo na zrušení zakázky a zaplacení částky adekvátní vynaloženému úsilí a času.