OBCHODNÍ PODMÍNKY

(platné od 1. ledna 2021)

Všechny fotografie a videa (dále jako Dílo) jsou předmětem autorského práva a majetkem autora (dále jako Zhotovitel). Nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu Zhotovitele. Osoby, které si u Zhotovitele objednaly služby (dále jako Objednatel), mohou Dílo používat výlučně pro svou nekomerční osobní prezentaci.


Objednáním našich služeb automaticky souhlasíte s těmito podmínkami:


1. Cena za objednané služby je splatná ihned po skončení focení/natáčení.
2. Digitální negativy „RAW“ a nesestříhané filmové záběry neposkytujeme.
3. Dílo je autorským výběrem a duševním vlastnictvím Zhotovitele.
4. Dílo je zakázáno jakkoliv upravovat nebo předělávat.
5. Při zveřejňování Díla je Objednatel povinen uvádět Zhotovitele jako autora.


SVATBY

1. Pro závaznou rezervaci svatebního termínu je zapotřebí uhradit částku 5.000,- na účet 115-4405610227/0100 (dále jako Záloha), na základě čehož Zhotovitel Objednateli závazně zarezervuje zvolený termín.

Záloha je v případě zrušení rezervace ze strany Objednatele nevratná. Pokud se Zhotovitel nebude moci v daný termín na svatbu dostavit (např. z důvodu nemoci, zranění, atp.), bude Záloha Objednateli navrácena. Zálohu je také možné uplatnit na náhradní termín v případě, že musela být odložena kvůli plošným opatřením proti koronaviru SARS-CoV-2.

2. Za začátek focení/natáčení je po domluvě s Objednatelem považován čas příjezdu Zhotovitele na místo konání svatby. Hodina focení či natáčení nad rámec zvoleného balíčku je zpoplatněna částkou 2.500 Kč (4.000 Kč je-li přítomen fotograf i kameraman).

3. Objednatel má právo Zhotovitele kdykoliv požádat o pořízení jakéhokoliv snímku. Pokud má Objednatel požadavek na zvláštní druh nebo obsah fotografování, je o něm povinen Zhotovitele včas informovat.

4. Objednatel je povinen Zhotoviteli na celý den zajistit občerstvení. Pokud Objednatel toto nezajistí, Zhotovitel má nárok na 1 hodinu volna v době, kterou si sám určí.

5. Zhotovitel si vyhrazuje právo být na svatbě jediným fotografem a/nebo kameramanem. Druhý fotograf/kameraman je možný pouze po předchozí domluvě.

6. Zhotovitel není odpovědný za sníženou kvalitu Díla způsobenou špatným počasím, osvětlením, anebo v případě, že mu budou ze strany hostů kladeny překážky (především hosté fotící na telefony a jiná zařízení).

7. Objednatel souhlasí, že Zhotovitel může zveřejňovat Dílo za účelem své prezentace a propagace na sociálních médiích, webových stránkách, blozích, výstavách, v reklamách, brožurách, časopisech a jiných podobných materiálech, a to za předpokladu, že Dílo je používáno v souladu se zákonem a nepoškozují práva Objednatele.


PORTRÉTY

1. Nedostavíte-li se na dohodnuté focení do 30 minut od dohodnutého času bez předchozí omluvy, služba se ruší (pokud byl zaplacen rezervační poplatek, propadá).

2. Jestliže focení neprobíhá podle plánu z důvodů, které nemohu ovlivnit (např. nespolupracující dítě, špatné počasí atp.), lze se domluvit na náhradním termínu a doplacení adekvátní částky za vynaložené úsilí a čas navíc, nebo na zrušení zakázky a zaplacení částky adekvátní vynaloženému úsilí a času.