FAQ

Nejčastěji kladené otázky a obchodní podmínky:

Napsali jsme vám, ale neodepisujete. Co máme dělat?

Raději zavolejte na tel. číslo +420 739 649 049 nebo se nám ozvěte na náš Facebook. Často se stává, že se člověk při vyplňování překlepne nebo e-maily skončí ve složce Spam. Můžeme je také v záplavě zpráv přehlédnout.

Za jak dlouho obdržíme hotové fotografie/video?

Běžná doba vyhotovení zakázky závisí na naší současné vytíženosti a nejčastěji se pohybuje od 2 do 8 týdnů.

Jak si u vás zarezervujeme svatební termín?

Pro platnou rezervaci svatebního termínu je nutné uhradit částku 5 000 Kč na účet 115-4405610227/0100, která je při zrušení termínu z Vaší strany nevratná. Zálohu je možné uplatnit na náhradní termín za předpokladu, že bude změněn nejpozději 3 měsíce před původně smluveným termínem.

Lze u vás zakoupit dárkový poukaz?

Ano, můžete nám napsat, o jaký poukaz byste měli zájem, a my Vám jej nachystáme.

Účtujete si peníze za cestu?

Ne, cestovné po České republice, Slovensku a pohraničí máme ZDARMA.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(platné od 1. ledna 2021)

Všechny fotografie a videa jsou předmětem autorského práva a majetkem autora (dále jako Zhotovitel). Nesmí být tedy použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu Zhotovitele. Dokumentované osoby, které si u Zhotovitele objednaly služby (dále jako Objednatel) mohou používat fotografie a videa pro svou nekomerční osobní prezentaci.


Objednáním našich služeb automaticky souhlasíte s přijetím těchto obchodních podmínek:

1) Neupravený "RAW" materiál, který neprošel výběrem, Zhotovitel neposkytuje, a nelze ho vyžadovat. 2) Vlastní vzhled a nespokojenost s ním není důvodem k reklamaci. 3) Zhotovitel není odpovědný za sníženou kvalitu fotografií či záběrů vlivem špatného počasí, osvětlení nebo v případě, že mu ze strany hostů budou kladeny překážky (např. svatebčané fotící na telefony atp.). 4) Finální snímky jsou autorským výběrem Zhotovitele a prochází komplexní úpravou – ořez, jas, kontrast, odstín, sytost atd. 5) Objednatel je srozuměn s tím, že výsledky poskytnutých služeb jsou odrazem reality skrze elektronická zařízení, reflektují osobitý vzhled věcí, krajiny a lidí. Estetická kvalita se vzhledem k této skutečnosti může různit a její hodnocení je proto čistě subjektivní. 6) Finální fotografie a videoklipy zůstávají navždy duševním vlastnictvím Zhotovitele dle zákona o duševním vlastnictví. 7) Finální fotografie a videoklipy je zakázáno jakkoliv upravovat nebo předělávat. 8) V případě zveřejnění Díla je Objednatel povinen uvádět Zhotovitele jako autora. 9) Objednatel souhlasí se stylem Zhotovitele a nemůže tak později reklamovat estetickou kvalitu fotografií či videoklipu.

PODMÍNKY SVATEBNÍ FOTOGRAFIE

1) Objednatel má právo Zhotovitele kdykoliv požádat o pořízení určeného snímku (např. portrétu hostů, dětí nebo čehokoliv jiného). 2) Má-li Objednatel požadavek na druh fotografování nebo jeho obsahu, je povinen o tom Zhotovitele včas informovat. 3) Objednatel je povinen Zhotoviteli na celý den zajistit občerstvení – pokud Objednatel toto nezajistí, má Zhotovitel nárok na 1 hodinu volna v době, kterou si sám určí. 4) Na rezervaci svatebního termínu je vyžadována záloha, která se odečte se z celkové ceny (dále jako Smluvní odměna). 5) Smluvní odměna je splatná ihned po svatbě na základě vystavené faktury. 6) Maximální dobu fotografování/natáčení lze po domluvě prodloužit buď předem nebo přímo na svatbě dle hodinové sazby. 7) Zhotovitel si vyhrazuje právo být na svatbě jediným fotografem/kameramanem. Další jsou možní pouze po předchozí domluvě. 8) Standardní doba dodání svatebních fotografií a klipů je 2-8 týdnů od pořízení. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoliv tuto dobu prodloužit. Zhotovitel zároveň garantuje vrácení peněz, pokud Objednatel fotografie nebo video neobdrží do 6 měsíců.

PODMÍNKY PORTRÉTNÍ FOTOGRAFIE

1) Cena za kterékoliv služby je pevně stanovená a je splatná ihned po focení. 2) Nedostavíte-li se na dohodnuté focení do 30 minut od dohodnutého času bez předchozí omluvy, služba se ruší (pokud byl zaplacen poplatek, propadá). 3) Fotografie, které v rámci vašeho balíčku obdržíte, vybírá klient z dodaných náhledů. 4) Náhledové fotografie nesmí být zveřejňovány, tisknuty, poskytnuty třetím stranám ani skladovány klientem déle než je nezbytně nutné k provedení výběru. 5) Pokud z důvodů, které nemohu i přes vynaložené úsilí ovlivnit, focení neprobíhá podle plánů (např. nespolupracující dítě, špatné počasí), je možné se domluvit na náhradním termínu a zaplacení navíc částky adekvátní vynaloženému úsilí a času, nebo na zrušení zakázky a zaplacení částky adekvátní vynaloženému úsilí a času.